Det er med stor beklagelse at vi må orientere om at Cloud People i fredags er blevet erklæret konkurs ved Sø –og

Handelsretten, Skifteretten i København. Advokat Nicolai Dyhr, Horten, er udpeget som kurator.


Som tidligere Cloud People kunde er du stillet som følger:

Dine Microsoft Office 365 Licenser er som udgangspunkt afregnet frem til 21. oktober 2017, men du har desværre tabt din indbetaling for fremtidige licenser.

Det er derfor MEGET VIGTIGT at der med det samme oprettes nye tilsvarende licenser for at du ikke skal miste din adgang til Office365 og dine data. I den forbindelse har kurator indgået en aftale med DanaWeb A/S, der kan hjælpe med dette.

DanaWeb A/S vil senest den 12. oktober have taget kontakt til samtlige kunder telefonisk og/eller pr. mail.

Hvis du har ønske om et særligt tidspunkt at blive kontaktet, så skriv venligst til info@danaweb.dk

For at hjælpe alle bedst muligt videre er der herudover oprettet et supportberedskab som du kan skrive til via help@firstcloudsupport.com

Her sidder der supportere klar til at rådgive dig. Det skal bemærkes at supporterne ikke har noget med det tidligere Cloud People A/S at gøre, og kun har mulighed for at

besvare tekniske og licensmæssige spørgsmål.

Spørgsmål i relation til konkursen, herunder anmeldelse af krav, bedes rettet til advokat Line Lundorff Brokholm på e-mail: llb@horten.dk eller telefon 3334 4193.